निशानी निशानी
डाo मनीराम वर्मा कन्द मूल फूल फल फुनगी में रानीसगरौ परान हउवै तोहरै निशानी।केउ कहे इनरजी रबि चान गगन वाली कहुँ खादकै करेजी बतलाये... निशानी

डाo मनीराम वर्मा

कन्द मूल फूल फल फुनगी में रानीसगरौ परान हउवै तोहरै निशानी।केउ कहे इनरजी रबि चान गगन वाली कहुँ खादकै करेजी बतलाये हुनर मालीअन्मोल गन्ध वाली मन्द मलयज सुहानी।स्वाद ध्राण सांस आस देहकी कुमारताशब्द राग नेह ख्वाब मोह हठ उदारतासबमा उच्छ्वास तोहर झलकतबा मानी। रुकरुककै चलै सांस पक्का ना आस बाझूँठ छल बेमानी छूट जूआ अउ तास बासत्य न्याय नीति नियम करुना बखानी। शिक्षा परिक्षा जिम रेल मोटर गाड़़ीसैनिक सिपाही नर्स परखेला नाड़ीमन्दिर सिनेमाहाल माल मिल कै पानी। संसदमा शासन परशासनकै रगरानिबराकै राशन बिपतियै कै झगराप्यूष गरल तरल सरल संसृति पुरानी।।

रचनाकार: डाo मनीराम वर्मा

गुवाँव (पालीपट्टी) टाण्डा, अम्बेडकरनगर

Times Todays News

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *